Одржан првиот состанок на Управниот одбор на министерскиот систем на МИОА за спроведување на процесот за реорганизација

Денеска се одржа првиот состанок на Управниот одбор на министерскиот систем на министерството за информатичко општество и администрација за спроведување на процесот за реорганизација, согласно ИПА 2017 проектот ,,Поддршка на државната реорганизација“.

Состанокот го отвори министерот Адмирим Алити, истакнувајќи дека основната цел е да се оптимизира целокупната институционална рамка, преку реорганизација на органите на државна управа, агенциите и инспекциските служби од централна власт.

Процесот на реорганизација и оптимизација на државната администрација, агенциите и инспекциските служби на централно ниво има за цел да ја зголеми ефикасноста и ефективноста на државните институции, нудејќи професионална администрација со квалитетни услуги.

Силно се стремиме за професионална администрација во служба на граѓаните, која ги исполнува европските вредности и стандарди за добро владеење.

Според министерот Алити, важно е да се донесе новиот системски Закон за организација на органите на државната управа, за што е потребна поддршка од сите актери во политичкиот процес.

На состанокот беше направена презентација на досегашната успешна работа и беше утврдена динамиката за во наредниот период, со интензивни активности што ќе се спроведат во таа насока.

Договорено е наскоро да се одржи следниот состанок на којшто ќе се донесат заклучоци за препораките и следните чекори за спроведување на пилотирањето на реорганизацијата на министерскиот систем за информатичко општеството и администрација.