8-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.10.2020 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (681.85 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
2 Предлог - закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
3 Предлог - програма за изменување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година
4 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје
5 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
6 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
7 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола
8 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид
9 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство, за период од 29.09.2020 година до 2.10.2020 година
10 Информација за избор на изведувач за изградба на железничкиот Коридор VIII фаза 2, делница Бељаковце - Крива Паланка
11 Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, одржан на 4.10.2020 година, со предлог мерки за спречување од ширење на Коронавирусот COVID-19
12 Прашања и предлози /8/