Протокол од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија

Протоколот од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија (скен од официјалната потпишана верзија) на следниот ЛИНК.