Goran Milevski

Pozita e punës: 
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale
Posta elektronike: 
minister@mls.gov.mk
Profili në Twitter: 
Profili në Instagram: 
Фотографија: 
Biografia: 

Goran Milevski ka lindur më 1 nëntor 1978 në Manastir. Arsimin fillor dhe të mesëm e ka mbaruar në vendlindje. 
Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik – Prilep, në drejtimin për ekonomi ndërkombëtare, ndërsa në fakultetin e  njëjtë ka magjistroi në biznes administratë MBA – menaxhment.
Për momentin ndjek studimet e doktoraturës nga fusha e marketingut në Fakultetin Ekonomik – Prilep.

Angazhimin profesional e filloi në vitin 2004 si profesor i lëndëve ekonomike në Shkollën e Mesme Ekonomike Komunale “Jane Sandanski” – Manastir.

Nga viti 2005 deri në vitin 2009 u zgjodh këshilltar në Këshillin e Komunës së Manastirit, gjatë së cilës merr pjesë në Komisionin për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe Komisionin për shënime të monumenteve.

Në periudhën prej vitit 2009 deri në vitin 2013 për herë të dytë u zgjodh Këshilltar në Këshillin e Komunës së Manastirit, ndërsa në këtë mandat është anëtarë në Komisionin për urbanizëm dhe Komisionin për mbrojtje të mjedisit jetësor.

Në periudhën prej vitit 2014 deri në vitin 2016 është zgjedhur për deputet në Kuvend, ndërsa është anëtar në Komisionin për këshilla buxhetore të Kuvendit, Komisionin për financim dhe buxhet, Komisionin e përhershëm anketues për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe Komisioni për arsim, shkencë dhe sport.

Milevski në këtë mandat të deputetëve është kryetar i Grupit të deputetëve të Kuvendit për bashkëpunim me Parlamentin e Ukrainës, si dhe anëtar i grupeve të deputetëve të Kuvendit për bashkëpunim parlamentet e Republikës së Islandës dhe Mbretërisë së Norvegjisë dhe Parlamentin i Kanadasë.

Në vitin 2016 për herë të dytë u zgjodh për deputet në Kuvend, ku edhe është anëtar në Këshillin nacional për eurointegrime, Komisionin për financim, Komisionin për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave dhe Komisionin për shëndetësi.

Është kryetar i Komisionit për çështje ekonomike dhe bashkëkryetar i Komitetit të përzier parlamentar për stabilizim dhe asocim MK – BE.

Gjithashtu është kryetar i Grupit të deputetëve në Kuvend për bashkëpunim me Parlamentin e Mbretërisë së Danimarkës, si dhe anëtar i grupeve të deputetëve për bashkëpunim në Parlamentin e Mbretërisë së Belgjikës, Parlamentin e Kanadasë, Parlamentin e Dukatës së Madhe të Luksemburgut dhe me Parlamentin e Mbretërisë së Holandës.

Në qershor të vitit 2019 u zgjodh ministër i Vetëqeverisjes Lokale në mandatin e parë të Qeverisë të udhëhequr nga Kryeministri Zoran Zaev.

Më 3 janar të vitit 2020 u zgjodh për ministër i Vetëqeverisjes Lokale në Qeverinë kalimtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, funksion të cilin e ushtronte deri më 30 gusht 2020.

Prej më 30 gusht të vitit 2020, përsëri e ushtron funksionin ministër i Vetëqeverisjes Lokale në mandatin e dytë të Qeverisë të udhëhequr nga Kryeministri Zoran Zaev. 

Letër mandati - Goran Milevski