Внатрешни огласи

Наслов Рок на пријавување
Интерен оглас број 2/2019 Вторник, Јули 23, 2019
Интерен оглас бр. 1 /2019 Вторник, Мај 28, 2019
Интерен оглас број 8/2018 за унапредување на административен службеник Недела, Ноември 18, 2018
Интерен оглас број 6 / 2018 Среда, Октомври 3, 2018
Интерен оглас број 7 / 2018 Среда, Октомври 3, 2018