70-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.05.2021 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (437.36 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија (постапување по Нацрт- записникот од 67-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 април 2021 година)
2 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.04.2021 година