58-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.03.2021 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (233.44 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година во Република Северна Македонија 
1 Предлог-програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
2 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во прва година во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година
3 Предлог на закон за прогласување на дел од Шар Планина за Национален парк
4 Информација за потребата од имплементација на втора фаза на Проектот "Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој " кој ќе се спроведува со поддршка на Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Амбасадат на Швајцарија во Република Северна Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка (СДЦ)
5 Информација со статус на реализација на економски мерки за справување со КОВИД-19