14-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.10.2020 - 18:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (414.38 KB)
Точки на дневниот ред: 

 

  Наслов
1 Предлог на закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година, по скратена постапка
2 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
3 Информација за задолжување на Општина Кавадарци кај Комерцијална Банка АД Скопје, со Предлог - одлука за задолжување на Општина Кавадарци со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
4 Информација за потпишување на Mеморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии со Владата на Соединетите Американски Држави, со Извештај за завршено усогласување
5 Предлог - програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентски стандард за 2020 година
6 Предлог - уредба за дополнување на Уредбата за начинот на организирање и реализирање на наставата во вонредни околности во основните и средните училишта
7 Предлог на план за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година
8 Кадровски прашања /14/
9 Прашања и предлози /14/