Qeveria: Fuqishëm jemi kundër korrupsionit – për dallim nga e mëparshmja, kjo Qeveri seriozisht i merr parasysh dhe vepron sipas raporteve ndërkombëtare

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,  po shqyrton me vëmendje të veçantë të gjitha gjetjet dhe aspektet e raportit të Departamentit të Shtetit të SH.B.A.-së, pas së cilës vërejtjet do t'i drejtohen palëve të interesuara në mënyrë që të forcojnë më tej politikat anti-korrupsion dhe të përmirësojnë klimën e investimeve në vend.

Qeveria është e vendosur dhe seriozisht e vendosur për zgjidhjen e problemeve të grumbulluara me dekada, dhe trajtimi i niveleve të larta të korrupsionit dhe krimit të organizuar është në krye të reformave kombëtare me përparësi që tashmë po japin rezultate.

Pastrimi i gjyqësorit, rritja e vazhdueshme e transparencës së institucioneve, strategjia e re për konfiskimin e pasurisë, digjitalizimi i institucioneve që heq faktorin njerëzor në vendimmarrje dhe përmirësimi i sistemit të prokurimit publik janë procese të pakthyeshme dhe një zyrtar i ardhshëm kur bëhet fjalë për korrupsionin.

Se proceset e tyra  japin rezultate tashmë të dukshme përmes të cilave disa politikanë të vjetër janë dënuar për krime të rënda, dhe dhjetra janë në procedura të përparuara gjyqësore dhe një rezultat përfundimtar pritet nga gjykatat. Gjyqësori ka të gjitha kushtet për vendimmarrje profesionale dhe të paanshme, është i lirë nga çdo ndikim i ekzekutivit, dhe agjencitë e zbatimit të ligjit padyshim veprojnë pa dallim, pa marrë parasysh se cili zyrtar bëhet fjalë.

Raportet ndërkombëtare dhe vendore me të gjitha të dhënat e përmendura janë një motiv shtesë që Qeveria të vazhdojë me luftën e vazhdueshme dhe jo-selektive kundër korrupsionit, për të siguruar një sistem në të cilin institucionet u shërbejnë ekskluzivisht qytetarëve. Me të gjitha masat e marra dhe iniciativat e planifikuara, Qeveria e RMV-së u dërgon një mesazh serioz të gjithë bartësve të funksioneve publike, nëpunësve civilë dhe qytetarëve se pjesëmarrja në aktivitete korruptive nuk paguhet dhe do të dënohen ashpër