Договор за извршување на услуги - објавување на огласи

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Korrik 16, 2018
Име на економски оператор: 
„КОХА ПРОДУЦТИОН“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (650.66 KB)