Договор за набавка на тонери

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Janar 24, 2019
Име на економски оператор: 
„ИПЕГНА“ ДООЕЛ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.8 MB)