Договор за набавка на систем за контрола на пристап и евиденција на работно време

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Dhjetor 25, 2018
Име на економски оператор: 
„Монтинг Енергетика“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.96 MB)