Договор за набавка на работа - асфалтирање на под на дел од објектот на Владата

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Nëntor 29, 2018
Име на економски оператор: 
„Енергоинвест трејд Глигор и др.“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.41 MB)