Договор за набавка на мебел

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Nëntor 27, 2018
Име на економски оператор: 
„Мимако - ВУД“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (2.21 MB)