Министерства

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира дека во постапка се измени од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година, односно во мерката за директни плаќања за површини со полјоделски култури, вклучително и за пченицата.

Со првата измена се зголемува минимумот пријавени површини за добивање целосна сума од програмираната субвенција за полјоделски култури, вклучително и пченицата. Односно, ако досега  100 отсто од субвенцијата добивале оние кои пријавиле од 0,3 до 10 хектари, сега за оваа категорија на земјоделци ќе се исплаќа 100 отсто од субвенцијата за пријавени површини до 20 хектари. 

Второ, висината на субвенциите за пријавените површини од над 100 хектари, наместо 10 отсто од субвенцијата, ќе изнесува 20%. Овие измени важат за сите полјоделски култури и ќе придонесат за зголемување конкурентноста и одржливоста на домашното производство на пченица и други полјоделски култури.

Трето, оваа година се воведува нова мерка со цел да се заштити домашното производство на пченица и од оваа жетва да се откупи што повеќе домашна македонска пченица. Поточно, секој откупувач на пченица запишан во регистрарот на откупувачи кој што ќе откупи домашна пченица од реколтата 2018, најдоцна до 15 септември годинава, и за истата исплатата ќе ја изврши најдоцна до 15 декември 2018 година, ќе добие субвенција од 1 денари за килограм откупена пченица.  Оваа мерка исто така ќе го поттикне договорното производство  и ќе ја подобри конкурентноста на домашната мелничка индустрија. Земајќи предвид дека годишниот просечен откуп на пченица изнесува околу 70.000 тони, се очекува поддршката за оваа мерка да изнесува околу  70 милиони денари.

Овие мерки ќе бидат донесени на една од следните седници на Владата на Република Македонија.

Четврто, во тек е јавниот оглас за набавка на 13.000 тони домашна пченица за потребите на стоковите резерви, кој што трае до 15-ти август. На јавниот оглас за прв пат се дозволени и помали лотови, со цел и земјоделците да можат да директно да продадат пченица на Стокови резерви. Има 10 лота од по 100 тони и 3 лота по 4.000 тони пченица. На овој начин  ќе се придонесе за зголемување на откупот на домашна пченица, како и за постигнување повисока откупна цена.
Вкупно со овие четири мерки во овој земјоделски сектор ќе влезат околу 4 милиони евра.

Предвидените измени се резултат на низата состаноци кои што МЗШВ ги одржа со земјоделците производители на пченица и со мелничарите откупувачи, а врз основата на анализите од министерство.

Инаку, Просечната производна цена на годинешната пченица, изготвена врз основа на анализите кои што ги направи МЗШВ и трошоците кои ги имаат земјоделците за килограм произведена пченица, изнесува 9,14 денари за килограм. Податоците се подготвени од ФАДН системот во кој се опфатени 300 земјоделски стопанства, а годинава се очекуваат просечни приноси од околу 3.500 килограми пченица од  хектар.

“Овој Договор е израз на нашата заедничка посветеност за дефинирање на одржливи, трајни решенија во справување илегалната миграција и прекуграничниот криминал. Нашата досегашна соработка во справувањето со илегалната миграција покажа дека кога работиме заедно можеме успешно заеднички да ги решиме предизвиците. Во тој контекст, овој Договор ја отвара вратата за поинтензивна соработка заснована на доверба и меѓусебно почитување“.

Ова, меѓу другото го истакна денес во Брисел, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски а по повод потпишувањето на Договорот за статус меѓу Европската Унија и Република Македонија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија, што го потпишаа министерот Спасовски и Европскиот комесар за миграции, внатрешни работи и граѓанство, Димитрис Аврамопулос .

Со овој Договор, како што потенцираше министерот Спасовски, Република Македонија го зајакнува својот партнерски однос со Европската Унија, обезбедувајќи  Агенцијата и Република Македонија како рамноправни партнери да превземаат заеднички акции насочени кон спречување на илегалната миграција и прекуграничниот криминал.

“Претходните години, Република Македонија освен со  внатрешната криза предизвикана од непочитување на правото и девалвација на иснституциите на системот,  се соочи и со големи предизвици предизвикани од мигрантската криза во светот. Ова ја стави Република Македонија пред  тежок испит, да го покаже пред светот својот капацитет да се справи како со внатрешните така и со надворешните предизвици. Денес, мојата земја чекори на патот на евроатланските интегративни процеси помогната од своите соседи, во кој гледа пријатели.   Фактот што Европската унија, ја препозна Република Македонија како посветен и стабилен партнер, со кој ќе склучи договор за да обезбеди уште посигурни граници и поголема безбедност на граѓаните и на Република Македонија и на Европската Унија, е уште една потврда   дека мојата земја чекори по патот на напредокот“, потенцираше Спасовски.

Заблагодарувајќи се на континуиранта поддршка и помош на ЕУ во зајакнувањето на техничките, оперативните и кадровски капацитетите на македонските гранични полициски сили, министерот Спасовски напомна дека  позитивното искуство, помошта што ја имаше Република Македонија од присуството на повеќе од 3000 странски полициски службеници за изминатиоте три години , охрабрува дека со овој договор сме на вистинскиот пат, но овој пат трасирајќи подолгорочна и подлабока соработка со земјите членки на Европската Унија во името на што побезбедни европски граници.       

Еврокомесарот Аврамопулос, пак, од своја страна честитајќи и на нашата земја за овој важен исчекор во поконкретната оперативна соработка меѓу ЕУ и Македонија, потенцираше дека денешниот договор ќе овозможи целосно искористување на сите потенцијали на Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, а во насока на брзо реагирање при евентуалните миграциски предизвици и заштита на нашите заеднички граници.

                                                                              

“Насилството врз жените и семејното насилство не е само женско, туку национално прашање, родовата еднаквост не е само прашање на фундаментални човекови права, туку и основа за просперитет и одржлив развој”.

Ова го рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на вчерашната јавна расправа за предлог акцискиот план за спроведување на Конвенцијата  на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Јавната расправа беше организирана од Клубот на пратенички на Собранието на Р. Македонија и Министерството за труд и социјална политика, а на која учествуваа и граѓански организации.

Министерката посочи дека ратификувањето на Истанбулската конвенција претставува револуционерен чекор во превенцијата и борбата против родово базираното насилство, но клучниот предизвик е доследната имплементација на обврските што се презедоа со прифаќањето на оваа конвенција.

„Сигурна сум дека сите заеднички, секој од нас ќе го даде максимумот за во наредните пет години  во секој регион да имаме минимум еден пакет на услуги за заштита и поддршка од сите форми на насилство врз жените, но и измени и усогласување на сите потребни закони во насока на заштита од родово базирано насилство“, истакна Царовска.

Националниот акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство е стратешки документ на Владата. Со овој докумет се дефинираат активностите, кои институции се надлежни, но и временската рамка во која Конвенцијата треба да стане дел од законодавството.

Статистиките покажуваат дека најголем дел од жртвите на родово базирано и смејено насилство во Македонија се жени.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска присуствуваа на конференцијата на тема „Заштита на шумите, искуство и научени лекции од Италија“, заедно со амбасадорот на Италија, Карло Ромео и генералот на италјанската Карабињера, Донато Монако.

Целта на денешната конференција беше да се презентира моменталната состојба на шумите и стопанисувањето со нив, како и да се слушнат искуствата на Италија во областа на справување со пожарите и нелегалната сеча.

„Заштитата на шумите како природно национално богатство е еден од нашите приоритети во спроведувањето на политиките за одржливо стопанисување со шумите. Пожарите, нелегалната и нерегистрираната сеча се голема закана за нашите шумски ресурси и тоа доведува до широк спектар на разурнувачки економски, социјални и еколошки проблеми. За прв пат минатата година побаравме од Државниот завод за ревизија да подготви извештај за „Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита на шумите во Република Македонија“, но покажа дека изминатите години не се изработени важните законски и стратешките документи на оваа тема, и воопшто не се вложувало во заштита на шумите“, изјави министерот Николовски.

Министерот Николовски посочи дека за намалување на штетните влијанија врз шумите и справувањето со нелегалната сеча,  потребно е почитување на принципите за одржливо управување со шумите на институциите кои законски се надлежни за шумите, силни надзорни и контролни органи и ефикасна координација со другите институции. Во тоа, клучна е улогата на  Министерството за внатрешни работи и нејзините служби, транспарентните постапки, како и силно владеење на правото, ефикасен судски систем, вклучувајќи го тука и Јавното обвинителство, но и едуцирани и ангажирани граѓани.

Шумите во Македонија уживаат посебна заштита согласно Уставот на Република Македонија, и имаат еколошки, економски, социјални, естетски и културни вредности. Нивната заштита е примарна цел на државата и на оваа Влада. Министерот Спасовски потенцираше дека мора да се зголемат практичните напори во сузбивањето на натамошното уништување на шумите, притоа градејќи поефикасен и координиран систем за делување, кој меѓу другото, ќе се темели и на сите проверени, соодветно применливи и позитивни искуства, како што се случајов се искуствата и практиките на италијанските институции во превенцијата и сузбивањето на непланското и незаконско однесување кон шумите, но и нивна заштита и чување.

„Конечно, сакам сосема отворено да искажам едно свое лично убедување, личен мотив - човекот е дел од природата, и нашиот опстанок зависи исклучиво од нејзино чување а не од нејзиното загосподарување. МВР неколку години наназад ги засили напорите за превенирање и сузбивање на нагорниот тренд на незаконско пустошење и сеча на шумите, и нивна незаконска препродажба како огровен или градбен материјал. Само во текот на минатата година беа евидентирани 206 кривични дела по основ на кражба на дрва или пустошење шуми со кои беа опфатени 243 сторители против кои севкупно беа поднесени 174 кривични пријави“, изјави министерот Спасовски.

Станува збор за бесправно исечена дрвна маса вредна речиси 11 милиони денари или точно 10.939.000 денари, односно за неповратно загубени 24.841 метар кубен дрвна маса. МВР во тесна соработка со МЗВШ лани изведоа 315 заеднички акциски контроли при што беа одземени 607 метри кубни дрвна маса, додека годинава, односно во изминатите шест месеци беа спроведени 359 заеднички акциски контроли  а беа одземени 510 метри кубни дрвна маса.

Продолжуваат практичните напори за заштита на шумите, како и меѓуниституционалната соработка во оваа насока. Денешниот настан е уште еден во низата на иницијативи на оваа влада за унапредувањето на заштитата на шумите, особено во однос на заштита од пожарите и нелегалната, нерегистрирана сеча како најголеми закани за шумските ресурси.

На денешната, петта седница на Националниот совет за ИКТ беа разгледани и усвоени Националната стратегија за сајбер безбедност (Cyber Security) 2018-2022 и Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 со Акциски план.

Зајакнувањето на националните капацитети за справување со сајбер закани и подобрувањето на сајбер безбедноста на национално ниво се од приоритетно значење за Република Македонија. Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија е стратешки документ кој треба да служи како патоказ за развој на сигурно, безбедно, доверливо и отпорно дигитално окружување, поддржано од квалитетни капацитети, кои се базираат на доверба и соработка во полето на сајбер безбедноста.

Стратегијата за отворени податоци дефинира стратешки цели со кои ќе се поттикне објавувањето и користењето на отворените податоци, со цел да се придонесе кон зголемување на транспарентноста и отчетноста на државните институции, да се подобри квалитетот на услугите кои тие ги нудат и во исто време да се поттикнат иновациите. Со тоа, ќе се придонесе кон економски развој и развојот на општеството во целина. Владата на Република Македонија препознава дека отворените податоци можат да бидат силен поттик за социјален и економски развој и дека може да се искористат и за подобрување на управувањето преку зголемување на транспарентноста, отвореноста, интегритетот и јавното учество во централната и локалната власт.

Двете стратегии ќе бидат усвоени и од страна на Владата на Република Македонија на наредната седница.

Започна практичната имплементација на персонална асистенција за лица со попреченост. 92 невработени лица добија сертификати за персонални асистенти на лица со попреченост преку обуката што ја организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со Агенцијата за вработување и Црвениот крст на Македонија.

Владата на Р. Македонија во март годинава ја усвои Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година, чија цел е да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост, како и за нивно активно и рамноправно учество во заедницата и општеството. Со оваа програма освен што им се помага на лицата со попреченост, се обезбедува и работа за 92 невработени лица.

„Денеска со доделувањето на сертификатите, заокружуваме една многу важна активност. Со воведување на програмата за персоналната асистенција одговараме и ги исполнуваме долгогодишните барања на лицата со попреченост за ваков индивидуализиран тип на сервис. Услугата која ја нудат асистентите ќе биде во делот на извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, помош при образованието и работењето и други активности, кои лице без попреченост вообичаено би ги извршило без ничија помош“, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска,  која во владата свечено им ги додели сертификатите на обучените персонални асистенти. 

Програмата  за која средствата за обука се обезбедени преку активните мерки за вработување, веќе се спроведува во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и Скопје, а услугата е понудена на сите лица со попреченост кои се пријавија.

Обучените перонални асистети ќе бидат пионерите кои треба да го пренесат искуството на целата територија на државата, со што ќе се изгради пракса во испораката на перосналната асистенција, која понатаму ќе стане и дел од новиот закон за социјална заштита.

Министерството за труд и социјална политика ќе прави напори идната година да ја развие и услугата  за помош и нега во домот, која недостасува во моментот, а која исто така ќе помогне во поддршката пред се на биолошките семејства кои се грижат за деца/лица со попреченост.

Министерството за труд и социјална политика, преку Владата на Македонија ќе предложи законски измени и дополнувања со кои ќе се намалува старосната граница за пензионирање на рударите. Оваа промена, денеска во Македонска Каменица, ја соопшти, минситерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, на средба со рударите, менаџментот на рудникот САСА, дел од Синдикатите и градоначалничката Соња Стаменкова.

„Согласно ветеното во програмата за работа,  Министерството за труд и социјална политика преку Владата на Р.Македонија изготви законско решение со кое рударите ќе можат да остврат право на старосна пензија и со навршување на 40 години пензиски стаж за мажи, односно 35 години пензиски стаж за жени„, изјави министерката Царовска, по средбата.

Со прделог измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување се овозможува на осигурениците кои работат на работни места на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење да им се намалува возраста за пензионирање пропорционално на времето поминато на работа со бенефициран стаж. Ова решение во моментот се однесува само за рударите, но со него се создава можност истата формула за пропорционално намалување на возраста да се применува на сите работници кои работат на работни места со бенефициран стаж.

Изјава за медиумите на министерот за здравство, Венко Филипче,

15.07.2018 год.

 

Почитувани претставници на медиумите,

Мерките кои ги спроведе Владата на Република Македонија и Министерството за здравство во делот на намалување на смртност кај новороденчињата даваат одлични резултати.

Во периодот од 01.01 до 31.06.2018 година евидентиран е пад од 6,7% на смртноста кај новороденчињата во однос на претходната година истиот период.

Статистиката вели дека годинава во првите шест месеци имаме 57 починати новороденчиња, од кои 61,4% се работи за возраст на починатите новородени од 22ра до 28ма гестациска недела. Тоа се незрели новородени под 28 гестациска недела, од кои пак половината од нив се под 25-та гестациска недела, што секаде во светот се новородени на граница на живот и смрт. Над 37ма гестациска недела има само 3 починати бебиња, од кои 2 беа со тешки вродени аномалии на повеќе органи и органски системи.

Значително е зголеменото  преживувањето во групата од 29-36 гестациска недела  во која очекуваме поголема виталност и поголемо преживување со понизок степен на оштетувања, кој понатаму потенцијално значат и подобар квалитет на живот за овие деца.

Во оваа прилика како успех сакам да го напоменам и преживувањето на најмладото новороденче во регионов од само 23 гестациски недели и 3 дена и родилна тежина од 2450 грама.

Трендот на намалување на смртноста кај новороденчињата се должи на неколку фактори:

Обновување и осовременување на апаратурата за работа благодарејќи на донацијата од Владата на Република Македонија, која речиси во првите денови од мандатот донираше 16 високо квалитетни инкубатори. Во моментов во тек се и тендери за набавка на нова апаратура: високо-фреквентен респиратор, два апарати за неинвазивна вентилација, ситни медицински апарати кои се важни за правилна терапија на бебињата. Дополнително, голем процент од новороденчињата се предвремено родени поради инфекција на мајката што витално ги загрозува. Во тек е тендер за набавка на апарат кој ќе врши подобра и побрза дијагностика, односно за само 2 часа од земањето материјал ќе бидеме во можност да го изолираме причинителот и да имаме антибиограм за соодветен избор на антибиотик.

Со поддршка од Министерството за здравство кадровски е зајакнат одделот и доекипиран. Веќе почнаа со работа нови сестри и лекари кои позитивно влијаат врз квалитетот на работата на одделот. Дополнително, целиот оддел е реорганизиран, со цел да обезбеди поголема ефикасност во работата.

Осовременети и нови протоколи за работа се имплементирани, а засилено е и придружувањето кон истите, при што акцент е ставен на помалку инвазивен пристап секаде каде што тоа е можно, согласно светските трендови. Следнава недела ќе биде и официјализирано финалното упатство за примарна пост-партална хеморагија, а протокол за работа во случај на пост-партална хеморагија ќе биде истакнато во сите родилишта во земјава.

Препораките кои произлегуваат од Комитетот за безбедно мајчинство и нивното имплементирање, обуките за ефективна перинатална заштита, како и подобрените услови за работа придонесуваат за намалување на новороденечката и мајчината смртност, а со тоа и подигнување на услугите и квалитетот на здравствена заштита.

Во моментов се работи на организирање дополнителни обуки и едукации на лекарите. Кон крајов на месецот ќе бидат организирани неколку обуки и практични курсеви во Клиника за гинекологија и акушерство од експерти од Универзитетска болница „Мајчин дом”, Софија, Бугарија за педијатри, неонатолози и гинеколози.

Сите досега спроведени обуки и претстојните едукации, воведените најнови протоколи и стандарди врзани за грижа за новороденчиња, подобрените услови за работа и зајакнати тимови, како и зајакнување во делот на опрема, вродува со плод.

Овој успех на намалување на процентот на морталитетот кај новороденчињата е огромен поттик за нас како Министерство за здравство да работиме заеднички и во соработка со граѓанскиот сектор и сите релевантни институции да дадеме се од себе да продолжиме и понатаму со намалување на смртноста кај новороденчињата и мајките.

„Овие денови бевме сведоци на големи успеси. Се надевам дека сето тоа ќе се валоризира и на референдумот кој ќе биде на есен, на којшто граѓаните ќе си го кажат своето мислење и ќе потврдат дека Македонија многу брзо чекори напред“, рече синоќа во Струмица, Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, на големата граѓанска прослава „Одиме напред - Македонија во НАТО и ЕУ“.

Тој, во својата изјава додаде дека верува оти Македонија многу брзо ќе стане членка и на НАТО и на ЕУ.

„Со овој чекор“, како што изјави тој, „сите вековни страдања, и ризици за постоењето на државата, македонскиот јазик и народ, еднаш засекогаш ќе бидат затворени, а Македонија ќе стане член на глобалното семејство каде што припаѓаме и каде што ние ќе ги носиме одлуките“, изјави министерот Манчевски.

„Многу чекавме. Од 1993 година сакаме да влеземе во НАТО. 25 години поминаа. 10 години откако не успеавме во Букурешт. Голема историска година имаме пред нас, со големи раскрсници“, рече синоќа Министерот за надворешни работи Никола Димитров, на големата граѓанска прослава ,,Одиме напред - Македонија во НАТО и ЕУ“, и додаде дека успеавме да изградиме пријателство со две држави со кои, како што рече тој, имаме деликатни историски односи.  

„Од тензии успеавме да направиме пријателство и другарство. И благодарение на тоа, ни се отвораат патиштата за НАТО и за ЕУ“, рече во изјавата за медиуми министерот Димитров.

Тој, додаде и дека радоста на народот е токму поради тоа.

„Јас пораснав со овој проблем и со оваа шанса. Дајте луѓе да се собереме да се згриземе, да си ја оправиме државата за да не биде“, рече министерот Димитров.