Дваесет и прва седница на Владата

Точка Наслов
1 Усвојување на Записникот од 4-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба заради зголемена појава на пожари на дел од територијата на Република Македонија, а согласно предлог на Групата за процена
2 Кадровски прашања /21/