Интервјуа

Енергетските проекти ми се најголем приоритет, министерот Сарачини за „Капитал“

Енергетиката останува еден од моите приоритети. Како еден од најголемите и најзначајните проекти од енергетски, државен и економски аспект, секако, e веќе споменатиот Чебрен и Галиште. Успешната реализација на овој проект ќе доведе до нето-ефект за пораст на БДП за 2%, вели министерот за економија, Ваљон Сараќини, објаснувајќи дека е нормално за реализација на толку големи проекти како Чебрен и Галиште да се чека подолг период

Pages