Интервјуа

Македонија се враќа на нивото на економски раст од пред кризата

„Во првото полугодие од 2011 година остварена е стапка на раст од 5,2%, што упатува дека Македонија се враќа на нивото на економски раст остварено пред кризата. Секогаш може повеќе и подобро, но доколку објективно се погледне врз реалноста, ние треба да бидеме задоволни од сработеното. Со политиките и посветеноста на реализација на проектите што сме ги ветиле пред граѓаните ќе продолжиме независно од наметнатиот проблем со името“, вели премиерот Груевски во ексклузивното интервју за „Капитал“.

Флуктуирачкиот курс е интерес само на неколку извозни компании

Во изминатиот период имавте повеќе средби со македонските бизнисмени на кои тие побараа и конкретни мерки за по динамичен развој на економијата? Што од тие барања можат реално да се реализираат?
Со македонските бизнисмени имаме изградено континуирана комуникација. Сметаме дека комуникацијата меѓу Владата и бизнис-сектор е од големо значење за развојот на македонската економија и затоа во наредниот период планираме да го интензивираме оваа партнерство. Низа мерки и проекти потекнуваат токму од дијалогот меѓу овие сектори.

Груевски: Грција воопшто не се труди да се најде решение, целиот притисок се префрла врз Македонија

Грција веќе повеќе месеци избегнува средби, а тие што ги има се несуштински. Економската криза дури и создаде многу подобра позиција кај меѓународната заедница. Тие сфатија дека се темпирана бомба во рацете на ЕУ, која ако многу се притисне ќе експлодира. И затоа никој не смее да ги допре или да ги притисне по прашањето за името. Во таква комотна ситуација, Атина нема интерес да се реши прашањето со разумен компромис. Ќе продолжи да им продава приказна дека многу се трудат, дека сме блиску до решение, а тие ќе го зголемуваат притисокот врз нас, што уште повеќе ќе не одалечи од целта.

Груевски: Притисоците со пренагласување на слабостите ќе имаат обратен ефект, остануваме на истите приоритети за членство во НАТО и ЕУ

Новата тактита на одредени поединци или на дел од меѓународната заедница да се врши притисок врз Македонија за прашањето за името со тврдења дека не правиме доволно за реформите и со пренагласувања на слабостите е погрешна и нема да постигне резултат, туку ќе даде обратен ефект. Ова прашање не се решава со сила, со ставање на целиот притисок само врз едната страна. Сепак, остануваме на истите приоритети за членство во НАТО и ЕУ и на реформскиот пат, и тоа во моментот е наш стратешки интерес. Дури реформите и да не го дадат очекуваниот резултат во однос на нашето придвижување во НАТО и ЕУ, тие се добри за земјата, за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

Gruevski: Putting Pressure by Overstating the Weaknesses will have an Opposite Effect; we Remain on the Same Priorities for Membership in NATO and EU

The newly applied tactics of certain individuals or a part of the international community to put pressure on Macedonia for the name issue by stating that we do not conduct enough reforms and by overstating the weaknesses is wrong and will not achieve results, but have an opposite effect. This issue cannot be solved by force, by putting the entire pressure on one side only. Still, we remain committed to our same priorities for membership in NATO and EU and we remain on our reform path and it is our strategic interest at the moment. Even if the reforms do not yield the expected results regarding our path to NATO and EU, they are good for the country, for improving the quality of life for the citizens.

Интервју на вицепремиерката Теута Арифи за Радио Слободна Европа

Треба да поработиме на реформите во целина. Добро се работи, има добра активност, но треба уште повеќе во однос на реформите и ефикасноста на јавната администрација. Не треба да го занемариме фактот дека судството и целиот тој процес е под голема лупа на Европската Унија и тука исто така треба да се поработи, изјави вицепремиерката за европски прашања Теута Арифи во интервју за Радио Слободна Европа. - Не можам да кажам дека има застој во реформите во судството, но мислам дека треба да го промениме кон подобро имиџот и оти тоа може да се направи. Имав состаноци со високи судски инстанци и гледам волја и подготвеност. Таа подготвеност треба да се покаже и мислам дека ќе биде ценета и од Брисел, истакна Арифи.

Interview of Deputy PM Teuta Arifi with RFE

We should work on reforms on the whole. The things are good, there is good activity but still there is much to be done in relation to reforms and efficiency of the public administration. We should not neglect the fact that judiciary and the entire process is being monitored by the EU and also here there’s work to be done, Deputy PM for EU Affairs Teuta Arifi stated in the interview for Radio Free Europe (RFE).
- I cannot say that reforms in the judiciary are lagging but I consider that we can change the image towards better and it can be done. I held meetings with high judicial officials and I see will and preparedness. This preparedness should be shown and I think it will be appreciated from Brussels as well, Arifi said.
Asked about her optimism that Macedonia will receive good EC progress report in October, Arifi said, “optimism cannot be based on your wishes but on what you are doing.”