3-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.06.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/12839</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (614.85 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог - одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување
2  Информација за потребата од превземање на соодветни мерки за заштита од настанатите штети во поплавените подрачја во Порој
3  Информација за настанат климатски неповолен настан – излевање на поројни води од Порој на земјоделски површини и причинети штети и основ на исплата на проценетите штети на земјоделски посеви и култури што настанаа на 05 Јуни 2017 година во Тетовскиот регион
4 Кадровски прашања (3) 
5 Прашања и предлози (3)