20-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.03.2020 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.9 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 16 март 2020 година
2 Записници од Првата и Втората седница на Главниот штаб во Центарот за управување со кризи, во врска со постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, во општините Дебар и Центар Жупа за справување со ширењето на Коронавирусот, одржани на 13 и 15 март 2020 година, со Акциски план
3 Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржана на 16.03.2020 година
4 Компаративна анализа подготвена од Секретаријатот за европски прашања, за сите преземени мерки и начинот на нивното спроведување во земјите со висок и среден ризик
5 Прашања и предлози /20/
6 Информација за увоз и извоз на прехранбени производи
7 Предлог-одлука за замрзнување на цените на основните продукти
8 Информација за извршени инспекциски надзори согласно Заклучок на Владата од седницата одржана на 13.3.2020 година