19-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.03.2020 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов  
1 Акционен план од Главниот штаб за управување со кризи за превенција и справување со појавата и ширењето на Коронавирусот COVID-19 на дел од територијата на Република Северна Македонија на кои посоти кризна состојба, на подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа, како и нови дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Коронавирус COVID-19  
2 Прашања и предлози /19/