1-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.06.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/12822</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.21 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог за определување на заменици на претседателот на Владата
2 Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии на Владата
3 Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии на Владата
4 Кадровски прашања /1/
5 Прашања и предлози /1/
6 Информација за достасани ненамирени обврски и вкупни (недостасани) обврски на буџетски корисници