1-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.09.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (451.14 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1

Предлог за определување на заменици на претседателот на Владата на Република Северна Македонија

2

Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии на Владата на Република Северна Македонија

3

Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии на Владата на Република Северна Македонија

4

Кадровски прашања /1/

5

Прашања и предлози /1/

6

Информација за поднесување предлог проект Подготовка на техничка документација на ниво на основен проект за изградба на наплатна станица на автопатска делница Граничен премин Блаце - Скопје (клучка Стенковец) во рамки на 24-тиот повик за техничка помош на Инструментот ВБИФ

7

Информација за реализација на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година (со прилог План, Протоколи за основно и средно образование и Алгоритам)

8

Предлог - решение за назначување на членови и нивни заменици на Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство

9

Информација за повторно отворање на установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки/центри за ран детски развој за време на пандемија КОВИД 19

10

Информација во врска со проблемите со платите во културата и предлози за решавање на истите