Regjim i ndryshuar i komunikacionit në Shkup sot dhe nesër, 7 dhe 8 shtator 2021

Për shkak të përgatitjeve për ngjarjen me rastin e Ditës së Pavarësisë, në zonën qendrore të qytetit në qytetit të Shkupit, sot 08.09.2021 (e mërkurë), duke filluar prej në orën 11:00, do të mbyllen për komunikacion këto rrugë:

  • Rr. “11 Tetori” dhe rr. Dimitrie Çupovski” në drejtim të lëvizjes nga rr. “Vasill Glavinov” deri në rrugën “Filipi i Dytë Makedonski”, ndërsa drejtimi i kundërt do të jetë i hapur për komunikacion, ndërsa drejtimi i kundërt do të jetë i hapur për komunikacion dhe nga ora 15:00 komunikacioni do të mbyllet në të dy drejtimet.
  • Nga ora 23:00 më 07.09.2021 deri në 11:00 më 08.09.2021 gjithashtu për lëvizje do të jenë të mbyllura rruga "Dame Gruev" në drejtim tëudhëkryqit me rrugën "Maqedonia" deri te udhëkryqi me rrugën "11 Tetori" dhe "Filipi i Dytë" në drejtim të Kejit " 13 Nëntori "deri te Rruga" 11-ti Tetori "dhe Rruga" 11-ti Oktomvri "në drejtim të Bulevardit" Koço Racin "deri te " Dame Gruev ".

Më 08.09.2021 (e mërkurë), do të mbahet manifestimi qendror “30 vjet Pavarësi” dhe duke filluar prej në orën 11:00, deri në përfundimin e ngjarjes, të mbyllura për transport do të jenë:

  • Bul. “Koço Racin” aksi rrugor nga udhëkryqi me bul. “Kuzman Josifovski Pitu” deri në rr. “Kirili dhe Metodi”,
  • Rr. “11 Tetori” në aksin rrugor nga rr. “Krushevska Republika” deri në rr, “Dimitrie Çupovski”,
  • Rr “Filipi i Dytë” në aksin rrugor “Goce Dellçev” deri në rr. “11 Tetori”,
  • Keji “13 Nëntori” në  aksin rrugor “Filipi i Dytë” deri në bul. “Koço Racin”,
  • Rr. “Mirçe Acev” në aksin rrugor nga rr. “Mirçe Acev” në aksin rrugor Filipi i Dytë” deri në bul. “Koço Racin”,
  • Rr. “Dimitrija Çupovski” në aksin rrugor nga Porta Maqedonia deri në bul. “Klimenti i Ohrit”,
  • Rr. “Dame Gruev” nga udhëkryqi me rr. “Maqedonia” deri në rr. “11  Tetori”.

Sipas së lartëpërmendurës, Njësia për Siguri në Komunikacionin Rrugor pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme Shkup do të marrë masa për një regjim të posaçëm të komunikacionit në rrugët e mësipërme, ku trafiku do të ridrejtohet në rrugët përreth.
Për atë qëllim, Sektori për Punë të Brendshme Shkup u bën apel qytetarëve që të respektojnë urdhërat e lëshuara nga nëpunësit policor në rrugët ku do të zhvillohet ngjarja, në mënyrë që të sigurohet siguria e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion.