Lista e bashkëpunëtorëve profesional konfirmon se nuk ka "honorar të fshehtë", por ekspertë të angazhuar në mënyrë transparente për të kryer detyra për Qeverinë përmes të cilave institucionet u shërbejnë qytetarëve

Siç është paralajmëruar javën e kaluar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë të Veriut sot shpall listën e personave të cilët aktualisht janë të angazhuar përmes marrëveshjeve autoriale për detyra specifike që nuk mund të sigurohen nga stafi, pas konsultimit me Agjencinë për mbrojtjen e e drejta për qasje të lirë në informacionin publik për modalitetin për mbrojtjen e të dhënave personale të bashkëpunëtorëve të përfshirë në këto angazhime. Lista është në dispozicion në seksionin Qeveria e Hapur në faqen e internetit të Qeverisë, gjegjësisht në këtë linkë: https://vlada.mk/angazmani-avtorski-dogovori.

Në përputhje me angazhimin e Qeverisë për hapjen, transparencën dhe mundësinë e arritjes së të gjitha informacioneve me interes publik, publikimi i kësaj liste konfirmon se nuk ka profesionistë të pavarur të fsheht, as nuk janë anonimë ose të angazhuar fshehurazi. Dihet saktësisht pse Qeveria punëson individë jashtë radhëve të të punësuarve, për cilën periudhë kohe, për çfarë kompensimi financiar. Ato angazhime janë rreptësishtë profesionale dhe janë realizuar plotësisht

Kujdesshmëria me të cilën Qeveria veproi në këtë rast, duke përfshirë konsultime shtesë para publikimit të listës së bashkëpunëtorëve të pavarur, theksojnë ata, ishte motivuar ekskluzivisht për mbrojtjen e integritetit dhe privatësisë së personave të angazhuar.

Në të kaluarën kemi qenë dëshmitarë të një numri sulmesh të organizuara plot dezinformata, madje edhe tani në këtë rast, ne jemi dëshmitarë të trillimeve përmes disa portaleve të internetit dhe mediave dhe në rrjetet sociale mbi baza personale dhe me përpjekje për të rrezikuar privatësinë e qytetarëve që kanë kontrata të pastra profesionale për kryerjen e detyrave për Qeverinë për të mbështetur aktivitetet që janë me interes për qytetarët

Në këtë drejtim, dërgojnë një mesazh të qartë se Qeveria dhe institucionet do të përdorin të gjithë mekanizmat institucionalë në dispozicion për të mbrojtur personat e angazhuar profesionalisht nga linçimi publik, cënimi i privatësisë, gjuha e urrejtjes ose thirrjet për dhunë.

Edhe një herë ne kategorikisht hedhim poshtë të gjitha dezinformatat se gjoja të njëjtit persona ishin të punësuar në Qeveri dhe në të njëjtën kohë morën honorar. Kjo nuk është e vërtetë sepse është e papranueshme që punonjësit e Qeverisë të punësohen me kohë të pjesshme nga Qeveria

Qeveria gjithashtu hedh poshtë si të pasaktë informacionin se këta janë persona që u paguan për të ndarë postime në Fejsbuk ose Tuiter. Kjo, thonë ata, është gënjeshtër e shpikur dhe e përhapur nga ato qendra që përdorin sisteme “bot” për përhapjen e lajmeve të rreme, dhe Qeveria është kundër manipulimit të tillë të pandershëm të qytetarëve.