Arianit Hoxha

Pozita e punës: 
Ministër i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave
Posta elektronike: 
info@mzsv.gov.mk
Profili në Twitter: 
Фотографија: 
Biografia: 

Lindur më 18 Tetor 1986, në Resnjë.

Kombësia: shqiptar

Statusi martesorë: I martuar, baba i 3 fëmijëve

Ka mbaruar Fakultetin e Administrimit të Biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore - Tetovë në vitin 2008.

Që nga viti 2009 themelues dhe menaxher i një kompanie private.

2018 - Zgjedhet Sekretar i Përgjithshëm i partisë politike Lëvizja BESA.

Aktivitetet:   

  • Nëntor 2003 deri në Prill 2004 - Koordinator  projekti i mbështetur nga OSBE.
  • Tetor 2005 - Shtator 2006 - Anëtar i Parlamentit Rinor Evropian
  • Prill 2010 - Maj 2010 - Pjesë e Programit Ndërkombëtar për Vizitat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës - "Liderët e rinjë evropianë - IVLP"

Gjuha amtare: Shqip

Rrjedhshëm e flet në gjuhën maqedonase dhe angleze.
 

Letër mandati - Arianit Hoxha