MPPS- Pashkët ditë jo punë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, kumton se në bazë të Ligjit për festat të RM (Gazeta zyrtare e RM’ nr.21/98 dhe 18/07), 13  e hëna (13 prilli), dita e dytë e Pashkëve, është ditë jo pune për qytetarët e besimit katolik në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Njëkohësisht Ministria e Punës dhe Politikës Sociale  uron qytetarët e besimit katolik në Republikën e Maqedonisë së Veriut për festën e madhe të krishtere Pashkët.