Зимско сметање на времето 2019

Летното сметање на времето во 2019 година се завршува на 27 октовмри во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

Часот кој на 27 октомври 2019 година, поради поместувањето еден час наназад се појавува два пати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.