Договор за набавка на образовни услуги

Вид на постапка: 
Постапка по член 17 од ЗЈН
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Qershor 14, 2018
Име на економски оператор: 
„Р&С Сејфти Консалтинг“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (579.88 KB)