Договор за набавка на услуги за логистичка поддршка

Вид на постапка: 
Постапка по член 17 од ЗЈН
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Shtator 10, 2018
Име на економски оператор: 
„Дуна“ ДОО Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.41 MB)