Договор за изнајмување на виртуелни сервери и ресурси на интегрирана податочна платформа

Вид на постапка: 
Постапка со преговарање
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Nëntor 12, 2018
Име на економски оператор: 
АД „Македонски Телеком“ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.38 MB)