Договор за набавка на книги

Вид на постапка: 
Постапка со преговарање
Датум на склучување на договор: 
E martë, Dhjetor 25, 2018
Име на економски оператор: 
Издавачка куќа „ Феникс“
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.38 MB)