Договор за извршување на услуги - објавување на огласи

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
Понеделник, Јули 16, 2018
Име на економски оператор: 
„Слободен печат“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (667.1 KB)