Договор за набавка на лиценци за софтверска платформа за управување со уреди за печатење и скенирање на документи

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Dhjetor 13, 2018
Име на економски оператор: 
„Копиер Плус“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.68 MB)