Договор за набавка на лиценца за сервер Windows Server 2012 Standard

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E premte, Dhjetor 14, 2018
Име на економски оператор: 
„Ал го системи“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.63 MB)