Договор за набавка на надградени лед панели

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Dhjetor 4, 2018
Име на економски оператор: 
„Електрометалка комерц Таев Илија“
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.45 MB)