Договор за набавка на централен систем за складирање и управување со документи

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E premte, Dhjetor 21, 2018
Име на економски оператор: 
Друшто за информатичка технологија „НЕКСТСЕНС“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.5 MB)