Договор за набавка на опрема за видео надзор

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Nëntor 20, 2018
Име на економски оператор: 
„СЕКТРОН“ ДООЕЛ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.8 MB)