Договор за набавка на фото опрема

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Tetor 25, 2018
Име на економски оператор: 
„Пикс Плус Траде“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.48 MB)