Договор за набавка на информатичка опрема

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Nëntor 13, 2018
Име на економски оператор: 
„Магента пропринт“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.83 MB)