Договор за набавка на информатичка опрема

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Nëntor 26, 2018
Име на економски оператор: 
„Филаделфија Ком“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.84 MB)