Договор за набавка на услуги од авторска агенција

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Korrik 30, 2018
Име на економски оператор: 
„Артпицк“ ДООЕЛ
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (723.61 KB)