Договор за набавка на интернет услуги

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E mërkurë, Korrik 25, 2018
Име на економски оператор: 
Друштво за информатички и комуникациски технологии „Телесмарт Телеком“ ДООЕЛ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (574.48 KB)