Договор за набавка на услуги за преведување

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Korrik 23, 2018
Име на економски оператор: 
„Еуролингва“ ДООЕЛ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (2.32 MB)