Договор за набавка на патничко осигурување

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E enjte, Qershor 28, 2018
Име на економски оператор: 
АД „Осигурителна полиса“ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (627.14 KB)