Договор за набавка на платформа за серверско и клиентско дигитално потпишување за потребите на системот е-Влада

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Qershor 25, 2018
Име на економски оператор: 
Друшто за информатичка технологија „НЕКСТСЕНС“ ДОО
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (690.13 KB)