Горан Милевски

Функција: 
Министер за локална самоуправа
Е-пошта: 
minister@mls.gov.mk
Биографија: 

Биографијата ќе биде наскоро додадена.