Арјанит Хоџа

Функција: 
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Е-пошта: 
info@mzsv.gov.mk
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 
Фотографија: 
Биографија: 

 

Арјанит Хоџа е роден на 18 октомври 1986 година во Ресен.

Во 2008 година дипломира на Факултетот за бизнис администрација при Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово.

Во периодот од ноември 2003 до април 2004 година е ангажиран како координатор на проект поддржан од ОБСЕ.

Од октомври 2005 година до септември 2006 година е член на Европскиот младински парламент.

Во 2010 година преку меѓународната програма VLP European Young Leaders престојува во САД.

Од 2009 година е основач и управител на приватна компанија од областа на производството и трговијата. 

Од 30 август 2020 година ја извршува функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во вториот мандат на Владата предводена од премиерот Зоран Заев.

Зборува албански, македонски и англиски јазик.

Оженет, татко на три деца.

Мандатно писмо на Арјанит Хоџа