Furnizime publike

Наслов / Опис Име на договорен орган Име на економски оператор Датум на склучување на договор Договор
Договор за набавка на хотелски услуги Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Фибула Ер Травел“ ДООЕЛ Скопје 14.6. 2018 PDF icon Преземи (545.2 KB)
Договор за набавка на бизжична опрема за симултан превод Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Монтинг Енергетика“ ДОО 30.5. 2018 PDF icon Преземи (569.58 KB)
Договор за набавка на информатичка опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Копиер Плус“ ДООЕЛ 30.5. 2018 PDF icon Преземи (746.93 KB)
Договор за набавка на информатичка опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „МП Компјутери“ ДОО 29.5. 2018 PDF icon Преземи (671 KB)
Договор за набавка на информатичка опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Монтинг Енергетика“ ДОО 23.5. 2018 PDF icon Преземи (774.12 KB)
Договор за привремено вработување од Агенција за привремени вработувања Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат Агенција за привремени вработувања „СПИД“ Скопје 30.4. 2018 PDF icon Преземи (2.48 MB)
Договор за превентивно и адаптивно оддржување на софтверот за полагање на испити во државни институции Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Инвока Гроуп“ ДООЕЛ 16.4. 2018 PDF icon Преземи (6.05 MB)
Договор за набавка на хотелски услуги Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Теди Комерц“ ДООЕЛ Охрид 30.3. 2018 PDF icon Преземи (1.58 MB)
Договор за набавка на услуги од авторска агенција Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „Артпицк“ ДООЕЛ 28.2. 2018 PDF icon Преземи (2.03 MB)
Договор за набавка на стоки - ИТ опрема Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „СПС Инженеринг“ ДООЕЛ 20.2. 2018 PDF icon Преземи (1.84 MB)
Договор за набавка на стоки - боја за внатрешно таванско молерисување Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат „С.КОМ“ ДООЕЛ 14.2. 2018 PDF icon Преземи (1.64 MB)