АНКЕТА: Идејни решенија за реконструкција на постојната фасада на објектот на Владата на Република Македонија

Почитувани граѓани,

Ве информираме дека денес (петок, 27.01.2012 година) заврши анкетата за идејни решенија за реконструкција на постојната фасада на објектот на Владата на Република Македонија.

Согласно гласањето на граѓаните, Ве известуваме дека се добиени следните резултати .

32% (9122 гласови)

25% (7014 гласови)

20% (5853 гласови)

5% (1538 гласови)

15% (4296 гласови)
  • Не знам / Нема одговор

3% (729 гласови)

 

Мислењата и перцепциите на граѓанитеискажани преку гласот за некое од понудените решенија ќе бидат земени предвид при определувањето на следните постапки во врска со овој проект.

Владата на Република Македонија се заблагодарува на сите граѓани кои се вклучија во оваа анкета со давање на својот глас за секое од понуденудените решенија.

Со почит