97-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.08.2021 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (387.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на мерки од Комисијата за заразани болести при Министерството за здравство, во врска со заштита на населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и спречување на неговото ширење
2 Предлог-одлука за употреба и управување со ресурси од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи при постоење на кризна состојба заради зголемена појава на пожари на територијата на Република Северна Македонија
3 Прашања и предлози /97/
4 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините Штип, Велес, Тетово, Крива Паланка и Кривогаштани